logotype
image1 image1 image1

Aktualności

Oferta bezpłatnych kursów WNE UW - zaproszenie

Organizujemy bezpłatne kursy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych,
w wieku 15-19 lat (lub 15-16 lat w przypadku projektu "Mazowiecki
Uniwersytet Młodzieżowy"). Do lutego 2021 roku, decyzją Rektora UW,
kursy oferowane są w formule on-line.
 
Projekt organizowany jest przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu
Warszawskiego w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020", współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Z uwagi na fakt dofinansowania
projektu warunkiem udziału w kursie jest podpisanie umowy szkoleniowej.
 
 
1. W ramach projektu pt. "Trzecia Misja Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu Warszawskiego" zapraszamy na kursy rozwijające kompetencje
w obszarze języka angielskiego 🇬🇧. Kursy przyjmą postać zajęć online,
trwających od 6 do 12 godzin - w zależności od kursu. Wszystkie kursy
prowadzone są przez doświadczoną kadrę akademicką z Instytutu Anglistyki
lub Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobyta
wiedza z całą pewnością okaże się przydatna podczas egzaminu
maturalnego, aplikowania na studia czy poszukiwania pracy w przyszłości.
 
Oferujemy Państwu aż cztery kursy:
 
 
1️⃣ **BRITISH ENGLISH VS. AMERICAN ENGLISH FOR TRAVELLING** -
uczestnictwo w zajęciach pozwoli poznać różnice między brytyjskim i
amerykańskim językiem angielskim, dotyczące w szczególności tematyki
podróży. Podczas kursu poruszone zostaną 3 obszary nauki języka:
słownictwo, literowanie oraz gramatyka.
 
 
2️⃣ **EMAILING VS. FORMAL CORRESPONDENCE** - w trakcie zajęć poznamy
poprawne wzorce listu oraz maila, zostanie również przedstawiona różnica
między sposobem pisania listu w języku angielskim i polskim. Podczas
pisania korespondencji tradycyjnej jak i elektronicznej można natrafić
na wiele pułapek; podczas spotkania dowiemy się jak unikać najczęściej
popełnianych błędów. Ponadto zajęcia pozwolą na osłuchanie się z
językiem angielskim na akademickim poziomie i zdobycie umiejętności
niezbędnych w dzisiejszej gospodarce rynkowej.
 
 
3️⃣ **TELEPHONING** - Nasz kurs składa się z 6 komponentów:
1. Sposoby formułowania uprzejmych pytań wykorzystywanych w rozmowach
telefonicznych.
2. Kluczowe słownictwo wykorzystywane podczas biznesowych rozmów przez
telefon.
3. Jak sporządzać notatki z rozmów telefonicznych i najważniejsze skróty
językowe.
4. Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon – jak się przygotować i uniknąć
błędów.
5. Ćwiczenia praktyczne poświęcone robieniu notatek oraz rozmowie
kwalifikacyjnej.
6. Rozmowa kwalifikacyjna – co zrobić żeby doskonalić tę umiejętność.
 
 
4️⃣ **ENGLISH AND MODERN WORLD** - Nasz cykl wykładów daje możliwość
osłuchania się z akademicką angielszczyzną i pomaga
postawić pierwszy krok w drodze na studia wyższe. Znajomość angielskiego
potrzebna jest nie tylko osobom, które zdecydują się studiować w
Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale także wszystkim
tym, którzy chcą włączyć się w barwny międzynarodowy rytm życia uczelni
na innych kierunkach. W czasach, gdy uczelnie wyższe w Polsce stają się
miejscem spotkań studentów z różnych stron świata a coraz więcej zajęć
prowadzonych jest w języku angielskim, znajomość tego języka jest
ogromnym atutem. Nasze wykłady rozwijają zdolność krytycznego myślenia,
zachęcają do stawiania hipotez i wyciągania wniosków,
poszerzają słownictwo, oferują praktykę rozumienia ze słuchu i wspierają
wszechstronny rozwój językowy.
 
Formularz zgłoszeniowy do indywidualnej rejestracji:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-neo/formularz-3
 
 
2. W ramach projektu pt. "Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego" zapraszamy na warsztaty ekonomiczne pt.
"Pogromcy mitów ekonomicznych", podczas których uczniowie będą mieli
szansę sprawdzić, jak pasjonująca może być nauka ekonomii przez
doświadczenia. W trakcie warsztatów uczestnicy w sposób eksperymentalny
będą poznawać wybrane prawa rządzące ekonomią i obalać powszechne mity
dotyczące funkcjonowania rynków.
 
Formularz zgłoszeniowy do indywidualnej rejestracji:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/misja-wne/formularz-1
 
3. W ramach projektu pt. "Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy" zapraszamy
młodzież w wieku 15-16 lat. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji
w obszarach:
- rozumienia zagadnień finansowych (financial literacy),
- przedsiębiorczości,
- krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się.
 
Formularz zgłoszeniowy do indywidualnej rejestracji:
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/mum/formularz-1/
 
Na pewno udział w kursach będzie niepowtarzalną szansą poszerzenia
wiedzy wykraczającej poza program szkolny, a niezwykle przydatnej w
codziennym życiu. W załączeniu przesyłamy szersze informacje na temat

rekrutacji.

2021  III LO  globbers joomla template

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), wizerunek jest uznawany za daną osobową, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych we wskazanym akcie prawnym. Jeżeli na stronie internetowej: http://www.3lo.bydgoszcz.pl oraz stronach jej podległych, znajduje się zdjęcie z Twoim wizerunkiem, zamieszczone wbrew Twojej woli prosimy o kontakt na adres email: zso03@edu.bydgoszcz.pl ze wskazaniem zdjęcia do usunięcia.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk