logotype

GLOBE

GLOBE - informacje i aktulności

Global
Learning and Observations to Benefit the Environment

Jest to program edukacji ekologicznej oparty na współpracy uczniów, nauczycieli i naukowców. Pozwala poznać naukowe procedury badawcze. Uczy systematycznej pracy w systemie monitoringowym. Zebrane wyniki przekazywane są Internetem do Waszyngtonu, gdzie są gromadzone i uzupełniane o informacje pochodzące z satelity pogodowego LANDSAT 5. Zespół naukowców z NASA przetwarza zebrane informacje, a następnie w postaci wykresów, diagramów i map udostępnia wszystkim uczestnikom programu. Pozwala to poznać i kontrolować zmiany klimatyczne zachodzące w środowisku w ujęciu globalnym. Program GLOBE daje teĹź moĹźliwość nawiązania kontaktów z młodzieżą na całym świecie nie tylko na płaszczyĹşnie naukowej, ale równieĹź kulturowej. Drogą Internetu moĹźna teĹź nawiązać współpracę z naukowcami pracującymi dla NASA oraz z grupą naukowców polskich, współpracujących z GRID-em, krajowym koordynatorem programu GLOBE w Polsce. Program GLOBE powstał w Stanach Zjednoczonych w 1995 r. z inicjatywy Wiceprezydenta Al'a Gore'a w celu badania kierunków zmian klimatycznych zachodzących w środowisku naturalnym. Do pracy w programie włączano młodzieĹź, nauczycieli i naukowców na całym świecie. W Polsce program działa od 1997 r. na mocy umowy z 22 kwietnia 1997r. podpisanej pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ambasadą Stanów Zjednoczonych. Do programu włączono początkowo12 szkół wyłonionych drogą eliminacji, w tym takĹźe naszą szkołę, obecnie liczba szkół stale rośnie.

Program GLOBE w III LO.

W celu realizacji zadań ekologicznego programu edukacyjnego utworzyliśmy przy III LO. w Bydgoszczy Szkolną Stację Monitoringu Środowiska GLOBE. Do naszych zadań naleĹźy systematyczne wykonywanie pomiarów w zakresie: meteorologii, hydrologii oraz fitosocjologii. Prace wszystkich sekcji prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnej aparatury badawczej. Wszystkie pomiary wykonuje się na szkolnym obszarze badawczym wyznaczonym przez zdjęcie satelitarne. Nasza szkoła jest w centrum tego obszaru badawczego.

W poszczególnych sekcjach pracują uczniowie z pierwszych i drugich klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie Gimnazjum nr 47.

Mamy teĹź sukcesy:

 - Nasza praca spotkała się z uznaniem Koordynatora Badań Hydrologicznych Programu GLOBE Dixona M.Butler'a. Za szczególne osiągnięcia sekcja hydrologiczna została uhonorowana tytułem Mistrza Badań Hydrologicznych. Zadecydowała o tym rzetelność, systematyczność i szeroki zakres wykonywanych pomiarów.

- Dostaliśmy nominację w dziedzinie nauki do prestiĹźowej nagrody Allianz 2000. Wprawdzie nie zdobyliśmy głównej nagrody - statuetki, ale towarzystwo w jakim się znaleĹşliśmy robi wraĹźenie...
- Powstał o naszej szkole program w Telewizji Bydgoskiej, w którym przedstawiliśmy nasze prace w ramach programu GLOBE.

Sekcja hydrologiczna:

Pod kierunkiem mgr inĹź. Iwony Ciarki i mgr inĹź. Agnieszki Adamskiej wykonuje raz w tygodniu badania jakości wody w Kanale Bydgoskim określając: temperaturę, pH, twardość, przewodnictwo, zawartość tlenu, azotanów III i V, mętność, zasadowość. Uzyskane wyniki przedstawiane są w formie wykresówna tablicy informacyjnej.

 

IMAG0030

Uczniowie klasy III A - sekcja hydrologii.

 

Sekcja fitosocjologiczna:

Pod kierunkiem mgr Jolanty Reszkowskiej i mgr JustynyRedlińskiej grupa uczniów prowadzi obserwacje fitosocjologiczne, określając rodzaj zbiorowisk roślinnych na terenie Bydgoszczy i okolic. Tworzy równieĹź mapę zbiorowisk roślinnych i terenów zurbanizowanych na terenie Bydgoszczy w oparciu o zdjęcia satelitarne okolic szkoły i własne obserwacje. Zebrane w terenie rośliny wykorzystuje się do tworzenia zielników. W prace sekcji włączeni są takĹźe uczniowie Gimnazjum nr 47 utworzonego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

Sekcja meteorologicza:

Pod kierunkiem mgr Jolanty Reszkowskiej i mgr JustynyRedlińskiej prowadzi badania zmian zachodzących w atmosferze. Wykonuje codzienne pomiary: temperatur minimalnych, maksymalnych i rzeczywistych, określa rodzaj chmur, stopień zachmurzenia oraz pH opadów atmosferycznych. Pomiary wykonujemy w klatce meteorologicznej, a zebrane i opracowane wyniki prezentujemy w gablocie szkolnej.

Sprzęt:

Badania hydrologiczne wykonywane są z wykorzystaniem zestawu "SLANDI", pH-metrów oraz zestawów walizkowych do oznaczeń kolorymetrycznych "MERCK". Pomiary meteorologiczne wykonywane są za pomocą termometrów minimalnych, maksymalnych oraz rzeczywistych lub termografu. Do pomiaru ilości opadów uĹźywany jest deszczomierz nizinny, pH opadów wyznaczane jest za pomocą papierków wskaĹşnikowych. Lokalizację miejsc badawczych wyznaczamy GPS-em.

 

GLOBE 2016 - 2017

 

  1. Jakub Surma – wygrał w maju Konkurs na najlepszą animacją miesiąca w ramach Europejskiej Kampanii Fenologicznej! „Zielona Fala” Badał zmiany fenologiczne wiśni zwyczajnej GRATULUJEMY !!!

1 gl

 

  1. Artykuł na temat działalności w programie GLOBE w czasopiśmie „Pod wiatr” - autorka - uczennica klasy II a Oliwia Dymińska, artykuł zamieszczony na stronie internetowej czasopisma [zobacz].

Teraz zna nas cały świat !!!

  1. Uczniowie działający w programie GLOBE współuczestniczyli w organizacji Eko-zawodów – „ Ekologiczni jak Harcerze” . Opracowali karty pracy do zadań, przygotowali niezbędny sprzęt oraz nadzorowali poprawność wykonywania zadań przez uczestników gry terenowej.

2 gl

3 gl

4 gl

5 gl

 

2022  III LO  globbers joomla template

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), wizerunek jest uznawany za daną osobową, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych we wskazanym akcie prawnym. Jeżeli na stronie internetowej: http://www.3lo.bydgoszcz.pl oraz stronach jej podległych, znajduje się zdjęcie z Twoim wizerunkiem, zamieszczone wbrew Twojej woli prosimy o kontakt na adres email: zso03@edu.bydgoszcz.pl ze wskazaniem zdjęcia do usunięcia.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk