logotype

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW to organizacja rodziców działająca w ramach III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców działającą w myśl regulaminu zatwierdzonego przez ogólne zebranie rodziców. Główne działania Rady Rodziców sprowadzać się winny - zgodnie z dokumentami władz oświatowych - do:

współdziałania w programowaniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
udzielania pomocy w zapewnieniu pracy szkoły oraz planowaniu jej wydatków;
współdziałania rodziców w realizacji programów nauczania i wychowania;
tworzenia lokalnego środowiska wychowawczego w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami wspomagającymi wychowanie młodzieży;
współpracy z organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
upowszechniania kultury pedagogicznej wśród rodziców i w środowisku lokalnym;
pozyskiwania środków finansowych dla wspierania przedsięwzięć wychowawczo-opiekuńczych szkoły;
prezentowania opinii i postulatów rodziców wobec dyrekcji i rady pedagogicznej, a takĹźe władz nadzorujących szkołę.

Rada Rodziców

Przy III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy

ul. Nowogrodzka 3, 85-208 Bydgoszcz

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1896 0000 0001 3119 5785

Wymagany odpowiedni dopisek - imię, nazwisko, klasa oraz cel np. fundusz klasowy (np. 1e).

 

 

Rozliczenie Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020 jest dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

Na spotkaniu 10.09.2019 wybrany został nowy przewodniczący Rady Rodziców. Została nim pani Marika Tokarska, przedstawicielka klasy I H.

2022  III LO  globbers joomla template

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), wizerunek jest uznawany za daną osobową, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych we wskazanym akcie prawnym. Jeżeli na stronie internetowej: http://www.3lo.bydgoszcz.pl oraz stronach jej podległych, znajduje się zdjęcie z Twoim wizerunkiem, zamieszczone wbrew Twojej woli prosimy o kontakt na adres email: zso03@edu.bydgoszcz.pl ze wskazaniem zdjęcia do usunięcia.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk